، اینترنت واقعا جای بزرگیست و هرکس که به این شبکه جهانی دسترسی داشته باشد می‌تواند به آسانی با سایر افرادی که در دنیا با او علاقه‌های مشترکی دارند ارتباط برقرار کند. البته برخی از این افراد علایق حقیقتا عجیبی دارند! در ادامه و در این دیجی تن شما را با وبسایت‌هایی آشنا می‌کنیم که عجیب و در برخی موارد حتی ترسناک هستند. با دیجی رو همراه باشید.10- تخلیه زمینوبسایتی که با نام بهشت فرشتگان یا Angels heaven شناخته می‌شود ادعا کرده که سیاره زمین به زودی..