دوشنبه 19 آذر 1397
#نفت_ایران
چین واردات نفت از ایران را افزایش می‌دهد
chevron_right chevron_left
کانال‌های مالی خریداران نفت ایران در حال بازشدن است
همتی خبر داد؛ شروع تدریجی باز شدن کانال‌های مالی با کشورهایی که نفت ایران را می‌خرند
دیدارهای جداگانه وزیر انرژی روسیه با زنگنه و الفالح پیش از نشست اوپک
go to top