تابناک و به نقل از تسنیم از رشت، حجت جذب شامگاه دوشنبه در شصت و هفتمین جلسه شورای شهر رشت در صحن علنی این شورا اظهار داشت: در لیست ارائه شده از سوی شرکت پیمانکاری به شهرداری، حقوق یک کار ۲ میلیون تومان است.عضو شورای شهر رشت با بیان اینکه مبلغ حقوق ارائه شده از سوی پیمانکار به بیمه برای کارگر مورد نظر یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است تصریح کرد: اختلاف زیادی بین مبلغ حقوق کارگران توسط پیمانکار به شهرداری و شرکت بیمه وجود دارد.جذب با اعلام اینکه حق ..