دوشنبه 19 آذر 1397
#دانشگاه_آزاد_اسلامی
گزارش شفافیت مالی دانشگاه آزاد تا پایان سال ارائه می شود
chevron_right chevron_left
دانشگاه مرکز تربیت نیروی انسانی ماهر و در تراز انقلاب است
خدمات حوزه آموزش عالی در کردستان قابل تقدیر است
جزئیات ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد
دانشگاه آزاد و سایپا صدرنشین لیگ برتر واترپلو
سوت و کور مثل روز دانشجو!
لیگ برتر واترپلو؛ صدرنشینی دانشگاه آزاد و سایپا
go to top