چهارشنبه 20 آذر 1398
#امنیت کشور
کارکنان ناجا در تامین نظم و امنیت کشور تا پای جان ایستاده‌اند
ادامه اغتشاش و ناامنی می‌توانست برای کشور مشکل ساز باشد
عده‌ای برای اغتشاش به خیابان‌ها آمده بودند/دشمنان مترصدفرصت بودند
نیروی انتظامی حافظ اقتدار و امنیت کشور است/ سیلی محکم مردم به اغتشاشگران
نیروی انتظامی به آشوب طلبان اجازه عرض اندام نداد
مطهری: سخنان روحانی درباره بنزین عذر بدتر از گناه است
go to top
logo-samandehi