دوشنبه 19 آذر 1397
#واحدهای_تولیدی
دستگاه های دولتی از دیدگاه بخش خصوصی در اقتصاد، استفاده کنند
chevron_right chevron_left
توسعه واحدهای تولیدی و حمایت از آنها ضروری است
توسعه واحدهای تولیدی عجبشیر برای رونق اشتغال ضروری است
روایت همتی از دستور رهبری به بانک مرکزی/ ارزش پول ملی تقویت شود
تقویت ارزش پول ملی و تامین سرمایه در گردش تولید
go to top