به گزارش ایرنا سید محمود حسینی یکشنبه شب در جشن لبخند ماندگار ویژه بیماران سرطانی بیمارستان ایران مهر اظهار داشت: پس از تاسیس بیمارستان ایران مهر از ابتدای سال گذشته تاکنون هشت هزار و 839 بار بیماران سرطانی برای درمان مراجعه کردند در صورتی که پیش از آن مجبور بودند به شهرهای دورتر سفر کنند. وی از بستری شدن 490 بیمار سرطانی در این مدت خبر داد و گفت: دز بخش رادیوتراپی نیز از ابتدای امسال 539 بیمار پذیرش شده اند. مدیرعامل مجمع خیرین سلامت خراسان ج..