شنبه 2 مهر 1401
#نیروی انتظامی
تعدی به نیروی انتظامی، آتش زدن پرچم کشور و هتک حرمت به قرآن را محکوم می‌کنیم
راهپیمایی در محکومیتِ حرکات هنجارشکنانه در سراسر کشور
راهپیمایی گسترده مردمی در محکومیتِ حرکات هنجارشکنانه در سراسر کشور
کسانی که خود را داغدار ملت می‌دانند در دل از رخدادهای این روزها شادمانند
go to top
logo-samandehi