به گزارش ایرنا، ایرج شجاعی روز دوشنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح این شهرستان که در محل استقرار تیپ 364 شهید نصیرزاده ارتش برگزار شد، افزود: در طول این دوران همه اقشار مختلف مردم ایران اسلامی به نحوی در دفاع از کیان کشور سهیم بودند و در این راه صبر و استقامت کردند.وی اضافه کرد: انقلاب اسلامی از همان روزهای نخست پیروزی به خاطر اینکه در مقابل زورگویی های استکبار ایستاد، دشمنان زیادی در نقاط مختلف جهان پیدا کرد.فرماندار مهاباد گفت: این انقل..