دوشنبه 26 آذر 1397
#جشنواره
بیش از هشت‌هزار طرح دانش‌آموزی به جشنواره خوارزمی ارسال شده است
chevron_right chevron_left
برگزیدگان سینما حقیقت معرفی شدند
۲ جایزه ژاپنی برای فیلم «زندگی بدون زندگی»
«سرخ پوست» در راه جشنواره ملی فیلم فجر
همکاری وزارت علوم و سازمان‌ های متولی برای صنعتی کردن طرح‌ های فناوران
سیستم پخش در سینما دست مافیا افتاده است
2 جایزه ژاپنی برای فیلم «زندگی بدون زندگی»
اسامی پژوهشگران برگزیده دانشگاه تهران اعلام شد
go to top