پنج شنبه 29 مهر 1400
#پولینا گوریوا
پولینا گوریوا و کسب اولین مدال تاریخ ترکمنستان در المپیک
در متن و حاشیه المپیک/ اولین مدال تاریخ ترکمنستان در المپیک به دست آمد
go to top
logo-samandehi