پنجمین فصل کاوش در تپه سفالین به منظور کشف داده های تجاری دوره پیش حکومتی فلات مرکزی و شناخت هرچه بیشتر معماری دوره آغاز ایلامی با حضور هیاتی از دانشجویان باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی پیشوای ورامین به سرپرستی دکتر مرتضی حصاری آغاز شد. به گزارش آنا؛ مجیدژاله نیا مسئول اداره میراث فرهنگی شهرستان ورامین با اعلام این خبر گفت: کاوش در تپه سفالین پیشوا بر اساس برنامه‌های علمی-پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین- پیشوا و اداره کل میراث فرهنگ..