شنبه 18 مرداد 1399
#عید سعید قربان
از سرگیری فیلمبرداری سریال سلمان فارسی
آغاز مجدد فیلمبرداری «سلمان فارسی» از امروز/ تولید طبق برنامه
آغاز مجدد فیلمبرداری «سلمان فارسی» از امروز
سران کشورهای اسلامی موجبات وحدت و یکپارچگی روزافزون جهان اسلام را فراهم آورند
پیام روحانی به سران کشورهای اسلامی
سران کشورهای اسلامی موجبات وحدت و یکپارچگی روزافزون جهان اسلام را فراهم آورند
سران کشورهای اسلامی در پرتو  اراده و مساعی مشترک، موجبات وحدت و یکپارچگی روزافزون جهان اسلام را فراهم آورند
go to top
logo-samandehi