یکشنبه 30 خرداد 1400
#ریاست جمهوری ثبت نام
سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد/ برنامه‌ای 4 ساله برای آینده کشور دارم
با قدرت وارد عرصه شدم و ادامه خواهم داد/ مثل دوره های گذشته پرده پوشی نمی کنم
محمدجواد حق شناس در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد
منتجب نیا در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد
زهرا شجاعی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد
حق‌شناس در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کرد
همتی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد/ برای تغییر حکمرانی اقتصادی کشور برنامه دارم
عباس آخوندی برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد/ نگران ایرانم
رهامی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد/ قائل به کمترین دخالت دولت در زندگی مردم هستم
go to top
logo-samandehi