پنج شنبه 22 آذر 1397
#نداشته_باشند
کاری کنید که دشمنانِ ایران حتی جرأت تهدید این ملت بزرگ را نداشته باشند
chevron_right chevron_left
کاری کنید دشمنان حتی جرأت تهدید ملت ایران را نداشته باشند
اعلام آماده باش رهبر انقلاب به فرماندهان ارتش
رهبر انقلاب: توانایی‌ خود را افزایش دهید تا دشمن جرأت تهدید نداشته باشند
go to top