آخرین خبرهای منبع خبری'ارمنستان' تعداد: ۴۳۰ خبر

اوضاع سیاسی داخلی ارمنستان با ثبات است

وارتان بستانجیان نماینده فراکسیون حزب ارمنستان شکوفا در جریان ملاقات دیروز با خبرنگاران اعلام کرد اوضاع سیاسی...

وزیر امور خارجه ارمنستان در ملاقات وزرای امور خارجه کشور های عضو حزب دمکراسی اروپا

ادوارد نعلبندیان وزیر امور خارجه ارمنستان در شهر بوردو فرانسه در ملاقات غیر رسمی وزرای امور خارجه کشور های عضو...

همکاری های اقتصادی جمهوری ارمنستان و پادشاهی اردن رشد و توسعه خواهد یافت

میان جمهوری ارمنستان و پادشاهی اردن توافقنامه همکاری های اقتصادی امضا خواهد شد. با بیان این مطلب "تیگران داوتیان"...

"تیگران رسکسیان": رشد و توسعه زمینه های مختلف جمهوری قره باغ مسئله بسیار مهمی است

رشد و توسعه زمینه های مختلف جمهوری قره باغ مسئله بسیار مهمی می باشد. با بیان این مطلب "تیگران سرکسیان" نخست وزیر...

دیدار رییس جمهوری قهر باغ با نخست وزیر ارمنستان

باگو ساهاکیان رییس جمهوری قره باغ تیگران سارکسیان نخست وزیر ارمنستان را به حضور پذیرفته است. طبق گزارش سرویس...

عضویت در سامانه خبریاب