اخبار مرتبط

برنامه نیم فصل اول لیگ؛ دربی تهران، ۵مهر

تابناک / کمیته مسابقات برنامه کامل نیم فصل اول لیگ برتر هجدهم را منتشر کرد. برنامه مسابقات در نیم فصل را در زیر می‌بینید.

 

پدیده مشهد- پرسپولیس تهران - ساعت:‏ ‏20:45‏ ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهد

‏سایپا تهران- سپیدرود رشت ‏- ساعت:‏ ‏20:45‏ ورزشگاه: پاس قوامین تهران

‏نساجی مازندران- ذوب‌آهن اصفهان - ساعت : ‏20:45‏ ورزشگاه: متعاقباً اعلام میگردد

‏فولاد خوزستان- پارس جنوبی جم- ساعت : ‏20:45‏ ورزشگاه: غدیر اهواز خوزستان

‏جمعه 5 مرداد 1397‏

گسترش فولاد تبریز- استقلال ‏خوزستان- ساعت : ‏20‏ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز

‏فولاد مبارکه سپاهان - صنعت نفت ‏آبادان- ساعت : ‏20:45‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهان

نفت مسجدسلیمان- تراکتورسازی ‏تبریز - ساعت : ‏20:45‏ ورزشگاه: شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

‏استقلال تهران- پیکان تهران- ساعت : ‏20:45‏ ورزشگاه: آزادی تهران

 

هفته دوم
پنجشنبه 11 مرداد 1397‏

ذوب‌آهن اصفهان- استقلال تهران- ساعت : ‏20:45‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهر اصفهان

‏پارس جنوبی جم- نفت ‏مسجدسلیمان- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: تختی جم بوشهر

‏استقلال خوزستان- پدیده مشهد ‏- ساعت : ‏20:45‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز

‏پیکان تهران- سایپا تهران- ساعت : ‏20:45‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدس تهران

‏جمعه 12 مرداد 1397‏

تراکتورسازی تبریز- نساجی ‏مازندران- ساعت : ‏20‏ ورزشگاه: یادگار امام تبریز

‏سپیدرود رشت- فولاد مبارکه ‏سپاهان ‏- ساعت : ‏20:45‏ ورزشگاه: سردار جنگل رشت

‏صنعت نفت آبادان- گسترش ‏فولادتبریز ‏- ساعت : ‏20:45‏ ورزشگاه: تختی آبادان

‏پرسپولیس تهران- فولاد خوزستان- ساعت : ‏20:45‏ ورزشگاه: آزادی تهران

 

هفته سوم ‏
پنجشنبه 18 مرداد 1397

استقلال خوزستان- پرسپولیس ‏تهران- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: غدیر اهواز

‏نساجی مازندران- پارس جنوبی جم- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: متعاقباً اعلام میگردد.‏

‏سایپا تهران - ذوب‌آهن اصفهان- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: پاس قوامین تهران

‏گسترش فولاد تبریز- سپیدرود ‏رشت- ساعت : ‏19:50ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز

‏جمعه 19 مرداد 1397‏

پدیده مشهد- صنعت نفت آبادان ‏ - ساعت : ‏20‏ ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهد

‏نفت مسجدسلیمان- فولاد خوزستان- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

‏فولاد مبارکه سپاهان - پیکان تهران- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهان

‏استقلال تهران- تراکتورسازی تبریز- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: آزادی تهران

 

هفته چهارم ‏
‏پنجشنبه 25 مرداد 1397‏

پارس جنوبی جم- استقلال تهران- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: تختی جم بوشهر

‏پیکان تهران- گسترش فولاد تبریز- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدس تهران

‏سپیدرود رشت- پدیده مشهد- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: سردار جنگل رشت

‏فولاد خوزستان- نساجی مازندران- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز

‏جمعه 26 مرداد 1397‏

تراکتورسازی تبریز- سایپا تهران- ساعت : ‏19:45‏ ورزشگاه: یادگار امام تبریز

‏ذوب‌آهن اصفهان- فولاد مبارکه ‏- ساعت : ‏20:15 ‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهر اصفهان

‏صنعت نفت آبادان- استقلال خوزستان- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: تختی آبادان

‏پرسپولیس تهران- نفت مسجدسلیمان- ساعت : ‏20:30 ‏ ورزشگاه: آزادی تهران

 

هفته پنجم
چهارشنبه31 مرداد 1397‏

استقلال تهران- فولاد خوزستان ‏- ساعت : ‏20:15 ‏ ورزشگاه: آزادی تهران

پنجشنبه اول شهریور 1397‏

گسترش فولادتبریز- ذوب‌آهن اصفهان‏- ساعت : ‏19:30ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز

‏نساجی مازندران- نفت مسجدسلیمان‏- ساعت : ‏20:15 ‏ ورزشگاه: متعاقباً اعلام میگردد

‏صنعت نفت آبادان- پرسپولیس تهران‏- ساعت : ‏20:15 ‏ ورزشگاه: تختی آبادان

جمعه دوم شهریور

استقلال خوزستان- سپیدرودرشت ‏- ساعت : ‏20:15 ‏ ورزشگاه: غدیر اهواز

پدیده مشهد- پیکان تهران‏- ساعت : ‏19:45 ‏ ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهد

فولاد مبارکه سپاهان - تراکتورسازی ‏تبریز‏- ساعت : ‏20 ‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهان

سایپا تهران- پارس جنوبی جم‏- ساعت : ‏20:15 ‏ ورزشگاه: پاس قوامین تهران

 

هفته ششم
پنجشنبه 8شهریور 1397‏

تراکتورسازی تبریز- گسترش فولادتبریز‏- ساعت : ‏19:25ورزشگاه: یادگار امام تبریز

ذوب‌آهن اصفهان- پدیده مشهد‏- ساعت : ‏20 ‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهر

پارس جنوبی جم- فولاد مبارکه ‏سپاهان ‏‏- ساعت : ‏20 ‏ ورزشگاه: تختی جم

‏سپیدرود رشت- صنعت نفت آبادان‏- ساعت : ‏20:15 ‏ ورزشگاه: سردار جنگل رشت

‏فولاد خوزستان- سایپا تهران‏- ساعت : ‏20:15 ‏ ورزشگاه: غدیر ‏اهواز

‏پیکان تهران - استقلال خوزستان‏- ساعت : ‏20:15 ‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدس

پنجشنبه 22 شهریور 97‏

نفت مسجدسلیمان- استقلال تهران‏- ساعت : ‏20‏ ورزشگاه: شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

جمعه 23 شهریور 1397‏

پرسپولیس تهران – نساجی مازندران‏- ساعت : ‏20 ‏ ورزشگاه: آزادی تهران

 

هفته هفتم
جمعه ‏‏30 شهریور 1397‏

گسترش فولاد تبریز- پارس جنوبی ‏جم‏- ساعت : ‏18:45 ‏ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز

‏ فولاد مبارکه سپاهان- فولاد ‏خوزستان‏- ساعت : ‏19:30 ‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهان

صنعت نفت آبادان- پیکان تهران‏- ساعت : ‏19:30 ‏ ورزشگاه: تختی آبادان

شنبه 31 شهریور 1397‏

استقلال خوزستان- ذوب‌آهن ‏اصفهان‏- ساعت : ‏18:45 ‏ ورزشگاه: غدیر اهواز

سایپا تهران- نفت مسجدسلیمان ‏‏- ساعت : ‏18:45 ‏ ورزشگاه: پاس ‏قوامین تهران

نساجی مازندران- استقلال تهران‏- ساعت : ‏18:45 ‏ ورزشگاه: متعاقباً اعلام میگردد.‏

یکشنبه ‏‏اول مهرماه 1397‏

پرسپولیس تهران- سپیدرود رشت‏- ساعت : ‏18:45 ‏ ورزشگاه: آزادی تهران

پدیده مشهد- تراکتورسازی تبریز‏- ساعت : ‏19ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهد

 

هفته هشتم
پنجشنبه 5 مهر 1397‏

استقلال تهران- پرسپولیس تهران‏- ساعت : ‏18:30 ‏ ورزشگاه: آزادی تهران

جمعه 6 مهر 1397‏

تراکتورسازی تبریز- استقلال ‏خوزستان‏- ساعت : ‏17:40‏ ورزشگاه: یادگار امام تبریز

پیکان تهران- سپیدرود رشت‏- ساعت : ‏18:30 ‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدس

ذوب‌آهن اصفهان- صنعت نفت آبادن‏- ساعت : ‏18:15 ‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهر

پارس جنوبی جم- پدیده مشهد‏- ساعت : ‏18:30 ‏ ورزشگاه: تختی جم

نساجی مازندران- سایپا تهران ‏- ساعت : ‏18:15 ‏ ورزشگاه: شهید وطنی ‏ قائمشهر

نفت مسجدسلیمان- فولاد مبارکه ‏سپاهان ‏- ساعت : ‏18:30 ‏ ورزشگاه: شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

شنبه 7 مهر 1397‏

فولاد خوزستان- گسترش فولادتبریز‏- ساعت : ‏18:30 ‏ ورزشگاه: غدیر ‏اهواز

 

هفته نهم
جمعه 27 مهر 1397‏

سایپا تهران- استقلال تهران‏- ساعت : 15 ورزشگاه: تختی تهران

گسترش فولاد تبریز- نفت ‏مسجدسلیمان‏- ساعت : ‏16 ‏ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز

پدیده مشهد- فولاد خوزستان‏- ساعت : ‏16:15‏ ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهد

سپیدرود رشت- ذوب‌آهن اصفهان‏- ساعت : 17 ورزشگاه: سردار جنگل رشت

صنعت نفت آبادان- تراکتورسازی تبریز ‏- ساعت : ‏18‏ ورزشگاه: تختی آبادان

پرسپولیس تهران - پیکان تهران‏- ساعت : ‏18‏ ورزشگاه: آزادی تهران

فولاد مبارکه سپاهان– نساجی ‏مازندران‏- ساعت : ‏18‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهان

استقلال خوزستان- پارس جنوبی جم‏- ساعت : ‏18‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز

‏*ضمنا تیم هایی که بازیکنانشان در اردوی تیم ملی حاضر نیستند مسابقات آنها در روز پنجشنبه 26 مهر 1397 برگزار خواهد ‏شد.‏

 

هفته دهم
پنجشنبه ‏‏3 آبان 1397‏

ذوب‌آهن اصفهان- پیکان تهران‏- ساعت : ‏16:15‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهر

نساجی مازندران- گسترش فولاد ‏تبریز‏- ساعت : ‏16:30‏ ورزشگاه: شهید وطنی قائمشهر

سایپا تهران- پرسپولیس تهران‏- ساعت : ‏16:45‏ ورزشگاه: تختی تهران

‏نفت مسجدسلیمان- پدیده مشهد ‏‏- ساعت : ‏17ورزشگاه: شهید بهنام ‏محمدی مسجد سلیمان

جمعه 4 آبان 1397‏

تراکتورسازی تبریز- سپیدرودرشت‏- ساعت : ‏16‏ ورزشگاه: یادگار امام تبریز

استقلال تهران- فولاد مبارکه ‏سپاهان‏- ساعت : ‏16:45‏ ورزشگاه: آزادی تهران

پارس جنوبی جم- صنعت نفت ‏آبادان‏- ساعت : ‏16:45‏ ورزشگاه: تختی جم

فولاد خوزستان- استقلال خوزستان‏- ساعت : ‏17‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز

‏*در صورت صعود تیم های پرسپولیس و استقلال به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا زمان دیدار این دو تیم در روز ‏یکشنبه 6 آبان 97 برگزار خواهد شد.‏

 

هفته یازدهم
یکشنبه ‏‏13 آبان 1397‏

استقلال خوزستان- نفت مسجدسلیمان‏- ساعت : ‏15:30‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز

پیکان تهران- تراکتورسازی تبریز‏- ساعت : ‏16:40‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدس

فولاد مبارکه سپاهان – سایپا تهران‏- ساعت : ‏15:30‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهان

دوشنبه ‏‏14 آبان 1397‏

صنعت نفت آبادان- فولاد خوزستان‏- ساعت : ‏15:30‏ ورزشگاه: تختی آبادان

گسترش فولاد تبریز- استقلال تهران‏- ساعت : ‏15:15‏ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز

پدیده مشهد- نساجی مازندران ‏- ساعت : ‏16‏ ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهد

سپیدرود رشت- پارس جنوبی جم‏- ساعت : ‏16:30‏ ورزشگاه: سردار جنگل رشت

پرسپولیس تهران- ذوب‌آهن اصفهان‏- ساعت : ‏17:30‏ ورزشگاه: یازدهم آزادی تهران

در صورت صعود تیم های پرسپولیس یا استقلال تهران به فینال لیگ قهرمانان آسیا زمان دیدار این دو تیم متعاقبا اعلام می شود.‏

 

هفته دوازدهم
پنجشنبه ‏‏اول آذر 1397‏

نساجی مازندران- استقلال خوزستان‏- ساعت : ‏15‏ ورزشگاه: شهید وطنی ‏ قائمشهر

‏پارس جنوبی جم- پیکان تهران ‏‏- ساعت : ‏15:30‏ ورزشگاه: تختی جم

نفت مسجدسلیمان- صنعت نفت ‏آبادان‏- ساعت : ‏15:15‏ ورزشگاه: شهید بهنام ‏محمدی مسجد سلیمان

جمعه 2 آذر 1397‏

فولاد خوزستان- سپیدرود رشت‏- ساعت : ‏15:15‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز

تراکتورسازی تبریز- ذوب‌آهن ‏اصفهان‏- ساعت : ‏15‏ ورزشگاه: یادگار امام تبریز

سایپا تهران- گسترش فولاد تبریز‏- ساعت : 15 ورزشگاه: پاس قوامین تهران

فولاد مبارکه سپاهان- پرسپولیس ‏تهران‏- ساعت : ‏15‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهان

استقلال تهران- پدیده مشهد‏- ساعت : ‏17:30‏ ورزشگاه: آزادی تهران

 

هفته سیزدهم
پنجشنبه ‏‏8 آذر 1397‏

استقلال خوزستان- استقلال تهران‏- ساعت : ‏16:25‏ ورزشگاه: غدیر اهواز

‏پیکان تهران- فولاد خوزستان‏- ساعت : ‏15‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدس

ذوب‌آهن اصفهان- پارس جنوبی جم‏- ساعت : ‏15:15‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهر

گسترش فولاد تبریز- فولاد مبارکه ‏سپاهان‏- ساعت : ‏15‏ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز

جمعه 9 آذر 1397‏

صنعت نفت آبادان- نساجی مازندران‏- ساعت : ‏16:25‏ ورزشگاه: تختی آبادان

سپیدرود رشت- نفت مسجدسلیمان‏- ساعت : ‏15‏ ورزشگاه: سردار ‏جنگل رشت

پدیده مشهد- سایپا تهران‏- ساعت : ‏15 ‏ ورزشگاه: امام رضا ‏‏(ع)‏ مشهد

پرسپولیس تهران- تراکتورسازی تبریز‏- ساعت : ‏15‏ ورزشگاه: آزادی تهران

دیدار تیم های حاضر در مرحله نیمه نهایی جام حذفی در روز یکشنبه 11 آذر 1397 برگزار می شود.‏

 

هفته چهاردهم
پنجشنبه ‏‏15 آذر 1397‏

فولاد خوزستان- ذوب‌آهن اصفهان‏- ساعت : ‏15:30‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز

سایپا تهران- استقلال خوزستان‏- ساعت : ‏15:30‏ ورزشگاه: پاس قوامینتهران

نساجی مازندران- سپیدرود رشت‏- ساعت : ‏15‏ ورزشگاه: شهید وطنی ‏قائمشهر

پارس جنوبی جم- تراکتورسازی ‏تبریز‏- ساعت : ‏15‏ ورزشگاه: تختی جم

جمعه 16 آذر

گسترش فولاد تبریز- پرسپولیس ‏تهران‏- ساعت : ‏15 ‏ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز

فولاد مبارکه سپاهان- پدیده مشهد‏- ساعت : ‏15:15‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهان

نفت مسجدسلیمان- پیکان تهران‏- ساعت : ‏15:30‏ ورزشگاه: شهید بهنام ‏محمدی مسجد سلیمان

استقلال تهران- صنعت نفت آّبادان‏- ساعت : ‏17:30‏ ورزشگاه: آزادی تهران

 

هفته پانزدهم
چهارشنبه21 آذر 1397‏

ذوب‌آهن اصفهان- نفت مسجدسلیمان‏- ساعت : ‏15:15‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهر

سپیدرود رشت- استقلال تهران‏- ساعت : ‏15:15‏ ورزشگاه: سردار جنگل رشت

پیکان تهران- نساجی مازندران‏- ساعت : ‏15:15‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدس

پدیده مشهد- گسترش فولاد تبریز‏- ساعت : ‏15:45‏ ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهد

استقلال خوزستان- فولاد مبارکه ‏سپاهان ‏- ساعت : ‏15:30‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز

تراکتورسازی تبریز- فولادخوزستان‏- ساعت : ‏15:30‏ ورزشگاه: یادگار امام تبریز

صنعت نفت آبادان- سایپاتهران‏- ساعت : ‏16:45‏ ورزشگاه: تختی آبادان

پرسپولیس تهران- پارس جنوبی جم‏- ساعت : ‏17:30‏ ورزشگاه: آزادی تهران

دیدار تیم هایی که بازیکنان شان در اردوی تیم ملی حاضر نمی باشند در روز پنجشنبه 22 آذر 1397 برگزار می شود.‏


تاريخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲۵  |  ساعت انتشار: ۴:۵۶  |  کد خبر: ۳۶۹۲۶۱۱  |  منبع: خبرگزاری تابناک - گیلان  | 

نظر شما

- از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری نمایید.
- از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری نمایید.
نام:
ایمیل:  
نظر:  
کد امنیتی :
 

ارسال