آخرین خبرها در مورد 'انواع تحریم اقتصادی' تعداد: ۱ خبر

آیا تحریم‌های اقتصادی علیه ایران تاثیرگذارند؟

در این مقاله پس از تعریف و طبقه‌بندی انواع تحریم اقتصادی و ارزیابی تاثیر هرکدام از آنها بر کشور تحریم‌کننده و تحریم شونده، مکانیزم تاثیر‌گذاری سیاست‌های تحریم بیان می‌شود و سپس تحریم‌های علیه ایران را از جهت شدت اثرگذاری بر وضعیت ایران ارزیابی می‌کنیم. سپس به کمک «نظریه بازی‌ها» (game theory) توضیح داده...


عضویت در سامانه خبریاب