آخرین خبرها در مورد 'دیگر برنگشته است' تعداد: ۲ خبر

پاسخ به فضاسازی درباره یک پرونده جنایی در فردیس

پاسخ به فضاسازی درباره یک پرونده جنایی در فردیس

حسن جهانشاهلو دادستان فردیس روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران درباره فضاسازی های صورت گرفته در خصوص پرونده مریم فرجی، گفت: نامزد سابق این خانم چند روز پیش دستگیر و با توجه به شواهد متقن و کافی به قتل او اعتراف کرد.دادستان فردیس گفت که جسد مقتول که در باغ خواهر قاتل دفن شده بود، با حضور خانواده اش...
پاسخ ها درباره یک پرونده جنایی

پاسخ ها درباره یک پرونده جنایی

حسن جهانشاهلو دادستان فردیس روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا، درباره فضاسازی های صورت گرفته در خصوص پرونده مریم فرجی، گفت: نامزد سابق این خانم چند روز پیش دستگیر و با توجه به شواهد متقن و کافی به قتل او اعتراف کرد.دادستان فردیس گفت که جسد مقتول که در باغ خواهر قاتل دفن شده بود، با حضور خانواده اش خارج...


عضویت در سامانه خبریاب