آخرین خبرها در مورد 'دیگر برنگشته است' تعداد: ۲ خبر

پاسخ به فضاسازی درباره یک پرونده جنایی در فردیس

پاسخ به فضاسازی درباره یک پرونده جنایی در فردیس

حسن جهانشاهلو دادستان فردیس روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران درباره فضاسازی های صورت گرفته در خصوص پرونده مریم فرجی، گفت: نامزد سابق این خانم چند روز پیش دستگیر و با توجه به شواهد متقن و کافی به قتل او اعتراف کرد.دادستان فردیس گفت که جسد مقتول که در باغ خواهر قاتل دفن شده بود، با حضور خانواده اش خارج...
خبرگزاری ایرنا - ۵ ماه پیش
پاسخ ها درباره یک پرونده جنایی

پاسخ ها درباره یک پرونده جنایی

حسن جهانشاهلو دادستان فردیس روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا، درباره فضاسازی های صورت گرفته در خصوص پرونده مریم فرجی، گفت: نامزد سابق این خانم چند روز پیش دستگیر و با توجه به شواهد متقن و کافی به قتل او اعتراف کرد.دادستان فردیس گفت که جسد مقتول که در باغ خواهر قاتل دفن شده بود، با حضور خانواده اش خارج...
خبرگزاری ایرنا - ۵ ماه پیش