آخرین خبرها در مورد '۰۸درصد' تعداد: ۱ خبر

چه تعداد از «کارگران سایر سطوح» مشمول افزایش حداقل ۲۰/۰۸ درصدی می‌شوند؟

چه تعداد از «کارگران سایر سطوح» مشمول افزایش حداقل ۲۰/۰۸ درصدی می‌شوند؟

اقتصاد > تجاری - مالی - همشهری آنلاین:آمار موجود نشان می‌دهد بیش از ۸۲ درصد کارگران کشور در سال ۹۶ حداقل مزدی کمتر از ۱۴۰۰۰۰۰تومان داشته‌اند که میزان افزایش در این رقم نیز ۲۰/۰۸درصد است یعنی بیش از ۸۲ درصد کارگران سایر سطوح مشمول افزایش حداقل ۲۰/۰۸درصدی شده‌اند. ایلنا...


عضویت در سامانه خبریاب