آخرین خبرها در مورد 'کننده چیست' تعداد: ۱ خبر

شاخص بهای مصرف کننده چیست؟

جمع آوری قیمت خرده فروشی کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها به منظور محاسبه شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارها (CPI) انجام می‌گیرد.جمع آوری قیمت خرده فروشی کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها به منظور محاسبه شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارها (CPI) انجام می‌گیرد.شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معیار...


عضویت در سامانه خبریاب