آخرین خبرها در مورد 'سهم دریای' تعداد: ۱ خبر

خزر اشباع از سرمایه‌گذاری شیلاتی

نماینده سازمان شیلات از رتبه نخست ایران در بخش تولیدماهی قزل آلای آب‌های شیرین در سال ۲۰۱۳ خبر دادو گفت: در سال ۹۴ سهم دریای خزر از کل صید ۳۳ هزار تن و سهم دریای جنوب ۵۵۰ هزار تنبود.به گزارش خبرنگار مارین تایمز، نماینده سازمان شیلاتدر کنفرانس بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری دریایی ایران که همزمان با...


عضویت در سامانه خبریاب