آخرین خبرها در مورد 'جامعه ساکن' تعداد: ۱ خبر

شهر گردشگر چیست؟

شهر گردشگر چیست؟

اجتماع>سفر - محمد باریکانی:شهر گردشگر که بارها مورد تأکید رئیس سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته است قرار است چه اتفاق جدیدی در وضعیت گردشگری ایران ایجاد کند؟ آیا این عنوان به ایجاد زیرساخت برای صنعت گردشگری ایران منجر خواهد شد یا تنها در حد یک تئوری از سوی علی‌اصغر مونسان،...


عضویت در سامانه خبریاب