آخرین خبرها در مورد 'مدت پاسخ بدهد' تعداد: ۱ خبر

رقابت بانک مرکزی با بانک‌ها در کسب سود

احمد مجتهد، اقتصاددان و مدرس دانشگاه که زمانی با چند نفر از رؤسای بانک مرکزی همنشین بوده، یکی از اساسی‌ترین مشکلات و چالش‌های بانک‌ها را در همراهی‌نکردن بانک مرکزی با سایر بانک‌ها می‌داند. یه گزارش شفاف، احمد مجتهد وقتی با اصرارهای من درباره ذکر ریشه اساسی مشکلات و ناگفته‌های همراهی‌اش با چند نفر...


عضویت در سامانه خبریاب