آخرین خبرها در مورد 'میلیون مشمول' تعداد: ۱ خبر

کم‌محلی ۲۱ میلیون ایرانی به سهام عدالت

به گزارش صبحانه، سیدجعفر سبحانی مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اعلام اینکه از ۴۷ میلیون مشمول دریافت سهام عدالت بالغ بر ۲۶ میلیون نفر شماره شبای بانکی خود را در سامانه ثبت کرده اند، اظهار داشت: ۲۱ میلیون مشمول باقیمانده نیز باید در اسرع وقت نسبت به ورود به سامانه و ثبت شماره شبای خود اقدام کنند.این...


عضویت در سامانه خبریاب