آخرین خبرها در مورد 'ترابایت داده' تعداد: ۱ خبر

چند هزار آنتن BTS تلفن همراه در کشور وجود دارد؟

آمارهای رسمی گویای آن است که تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۴، اپراتور اول ارتباطی یا همراه اول در کشور بالغ بر ۲۴ هزار آنتن BTS داشته است.همچنین ضریب نفوذ مشترکان تلفن این اپراتور به ۸۱.۳ درصد رسیده و در میان سیم کارت های دائمی و اعتباری همراه اول ۶۷ میلیون مشترک دارد.همچنین ۷۴ هزار کیلومتر از جاده های کشور...


عضویت در سامانه خبریاب