آخرین خبرها در مورد 'شهر منصوب' تعداد: ۱ خبر

« شیرسوار » مدیرعامل سازمان آتش نشانی قائم شهر شد

شمال نیوز : در حالی محمد علی شیرسوار بعد گذشت ۱۶ ماه، برای دومین بار بعنوان مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی قائم‌شهر منصوب شد که در دوره مدیریت وی اقدامات اساسی در حوزه ایمنی و آتش نشانی به شهروندان ارائه شده بود .....شمال نیوز : سرپرست شهرداری قائم شهر در اولین اقدام خود با هدف خدمات رسانی بهتر و برای چابک...


عضویت در سامانه خبریاب