آخرین خبرها در مورد 'رویه داروها نیز' تعداد: ۱ خبر

جایگاه داروساز در نظام سلامت چیست؟

سلامت نیوز: عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران با تاکید بر اینکه داروساز دارو فروش نیست، گفت: ارائه خدمات علمی سبب تعیین جایگاه داروساز در نظام سلامت می شود و داروخانه یک فروشگاه دارویی نیست بلکه موسسه پزشکی است و داروساز در داروخانه باید خدمات علمی ارائه دهد، در واقع جلوگیری از مصرف خودسرانه و بی...


عضویت در سامانه خبریاب