آخرین خبرها در مورد 'گروه عمده' تعداد: ۱۴۳ خبر

نرخ تورم بهمن ۸.۳ درصد شد

  به گزارش پارسینه، مرکز آمار ایران نرخ تورم دوازده ماه منتهی به بهمن ماه امسال را برای کل کشور ۸.۳ درصد، مناطق شهری ۸.۲ و مناطق روستایی نیز ۹.۱ درصد اعلام کرد.نرخ تورم بهمن ۸.۳ درصد شدبه گزارش خبرگزاری صداو سیما ، این مرکز با انتشار گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در بهمن ماه سال...

تورم بهمن ماه اعلام شد

مرکز آمار ایران تورم کل بهمن ماه را ۸.۳ درصد اعلام کرد در حالی که تورم مناطق شهری نیز ۸.۲ درصد اعلام شده است.به گزارش ایسنا، درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۸.۳. درصد، مناطق شهری ۸.۲ درصد و مناطق...

تورم بهمن ماه ۸.۳ درصد اعلام شد

به گزارش صبحانه،درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۸.۳. درصد، مناطق شهری ۸.۲ درصد و مناطق روستایی ۹.۱ درصد است که نسبت به همین اطلاع در دی ماه  ۱۳۹۶، برای کل کشور و مناطق شهری ۰.۱ واحد درصد افزایش...
تورم بهمن ماه ۸.۳ درصد شد

تورم بهمن ماه ۸.۳ درصد شد

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۸.۳. درصد، مناطق شهری ۸.۲ درصد و مناطق روستایی ۹.۱ درصد است که نسبت به همین اطلاع در دی ماه  ۱۳۹۶، برای کل کشور و مناطق شهری ۰.۱...

تورم بهمن ۸.۳ درصد شد

اقتصاد > اقتصاد کلان - ایسنا نوشت: مرکز آمار ایران تورم کل بهمن ماه را ۸.۳ درصد اعلام کرد در حالی که تورم مناطق شهری نیز ۸.۲ درصد اعلام شده است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار)...

نرخ تورم ۸.۳ درصد شد

به گزارش شفاف به نقل از مرکز آمار ایران، نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۸.۳ درصد، مناطق شهری ۸.۲ درصد و مناطق روستایی ۹.۱ درصد اعلام شد که نسبت به همین اطلاع در دی ماه  ۱۳۹۶، برای کل کشور و مناطق شهری ۰.۱...
نرخ تورم ۸.۳ درصد شد

نرخ تورم ۸.۳ درصد شد

نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۸.۳ درصد، مناطق شهری ۸.۲ درصد و مناطق روستایی ۹.۱ درصد اعلام شد.به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از مرکز آمار ایران، نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه...

نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار ۸.۳درصد است

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از مرکز آمار ایران، نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۸.۳ درصد، مناطق شهری ۸.۲ درصد و مناطق روستایی ۹.۱ درصد اعلام شد که نسبت به همین اطلاع در...
تورم بهمن ماه ۸.۳ درصد اعلام شد

تورم بهمن ماه ۸.۳ درصد اعلام شد

به گزارش ایسنا،   درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۸.۳. درصد، مناطق شهری ۸.۲ درصد و مناطق روستایی ۹.۱ درصد است که نسبت به همین اطلاع در دی ماه  ۱۳۹۶، برای کل کشور و مناطق شهری ۰.۱ واحد درصد افزایش...

نرخ تورم به ۸.۳ درصد رسید/ تورم خوراکی‌ها ۱۲.۸ درصد شد

  به گزارش مرکز آمار، درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۸,۳ درصد، مناطق شهری ۸.۲ درصد و مناطق روستایی ۹.۱ درصد است که نسبت به همین اطلاع در دی ماه ۱۳۹۶، برای کل کشور و مناطق شهری ? .۱ واحد درصد...
نرخ تورم ۸.۳ درصد شد

نرخ تورم ۸.۳ درصد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۸.۳ درصد، مناطق شهری ۸.۲ درصد و مناطق روستایی ۹.۱ درصد اعلام شد که نسبت به همین اطلاع در دی ماه  ۱۳۹۶، برای کل کشور و مناطق شهری ۰.۱ واحد...
مرکز آمار ایران نرخ تورم 12 ماه منتهی به بهمن 96 را اعلام کرد

مرکز آمار ایران نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به بهمن ۹۶ را اعلام کرد

بر اساس این گزارش، این نرخ در دوره مورد بررسی برای مناطق شهری ۸.۲ درصد و برای مناطق روستایی ۹.۱ درصد بوده که نشان دهنده افزایش یک دهم واحد درصد برای مناطق شهری و کاهش یک دهم واحد درصد برای مناطق روستایی است.شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۵) در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ برای کل کشور و مناطق شهری عدد ۱۱۱,۲ و برای مناطق...

تورم دی ماه به ۸.۲ درصد سید

به گزارش صبحانه،درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به دی ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۸،۲ درصد، مناطق شهری ۸.۱ درصد و مناطق روستایی ۹.۲ درصد است که نسبت به همین اطلاع در آذر ماه ۱۳۹۶، برای کل کشور ۰.۲ و مناطق شهری ۰.۳ واحد درصد افزایش...

تورم دی به ۸.۲ درصد افزایش یافت

به گزارش صبحانه،درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به دی ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور۸,۲ درصد، مناطق شهری ۸.۱ درصد و مناطق روستایی ۹.۲ درصد است که نسبت به همین اطلاع در آذر ماه ۱۳۹۶، برای کل کشور ۰.۲ و مناطق شهری ۰.۳ واحد درصد افزایش...

نرخ تورم دی ماه ۸.۲ درصد اعلام شد

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، مرکز آمار در یک گزارش رسمی اعلام کرد: درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به دی ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۸,۲ درصد، مناطق شهری ۸.۱ درصد و مناطق روستایی ۹.۲ درصد است که نسبت به همین اطلاع در آذر ماه...


عضویت در سامانه خبریاب