آخرین خبرها در مورد 'سهم سال مالی منتهی' تعداد: ۷۹ خبر

دلایل تعدیل با اهمیت سود در "غدام"

به گزارش صبحانه،شرکت خوراک دام پارس در خصوص تعدیل با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان آذرماه ۹۶ توضیح داد.مدیرعامل شرکت خوراک دام پارس در نامه ای به رییس سازمان بورس در خصوص تعدیل با اهمیت سود توضیح داده است.محمد علی اکباتانی نژاد در این نامه گفته است: با توجه به تعدیل سود هر سهم...

انتشار نخستین پیش بینی ۹۷ "ثنوسا"

به گزارش صبحانه،شرکت نوسازی و ساختمان تهران نخستین پیش بینی زیان هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۷ را حسابرسی شده و با سرمایه معادل ۷۵۰ میلیارد ریال منتشر کرد.شرکت نوسازی و ساختمان تهران نخستین پیش بینی زیان هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۷ را حسابرسی شده مبلغ ۳۳۹ ریال اعلام کرده است...

رشد یک هزار درصدی پیش بینی ۹۶ "بجهرم"

به گزارش صبحانه،شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم نخستین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶ را با سرمایه ۲۴ هزار و ۱۴۵ میلیارد و ۳۳۲ میلیون ریال به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم نخستین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶ را مبلغ ۲۷ ریال...

پیش بینی "شپدیس" افزایشی بود

به گزارش صبحانه،شرکت پتروشیمی پردیس نخستین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۷ را با سرمایه ۶ هزار میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.شرکت پتروشیمی پردیس نخستین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۷ را مبلغ ۷۷۲ ریال اعلام کرده است که در مقایسه با سال...

نخستین پیش بینی "ثفارس" در سال ۹۷

به گزارش صبحانه،شرکت عمران و توسعه فارس نخستین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۷ را با سرمایه یک هزار میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.شرکت عمران و توسعه فارس نخستین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۷ را مبلغ ۳۴۰ ریال اعلام کرده است که در مقایسه...

نخستین پیش بینی "ثالوند" افزایشی بود

به گزارش صبحانه،شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند نخستین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۷ را حسابرسی نشده و با سرمایه ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال منتشر کرد.شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند نخستین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۷ را مبلغ ۳۵۰ ریال اعلام کرده است که...

نخستین پیش بینی "وآذر" افزایشی بود

به گزارش صبحانه،شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان نخستین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۷ را حسابرسی نشده و با سرمایه یکصد میلیارد ریال منتشر کرد.شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان نخستین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۷ را مبلغ ۵ ریال اعلام کرده است در...

نخستین ۹۷ پیش بینی "وساخت"

به گزارش صبحانه،شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران نخستین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۷ را حسابرسی نشده و با سرمایه یک هزار و ۹۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون ریال منتشر کرد.شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران نخستین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۷ را مبلغ ۳۲ ریال...

نگاهی به نخستین پیش بینی ۹۷ "قکهمت"

به گزارش صبحانه،شرکت قند هکمتان نخستین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۷ را با سرمایه ۲۷۳ میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.شرکت قند هکمتان نخستین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۷ را مبلغ ۵۰۳ ریال اعلام کرد که این رقم در مقایسه با پیش بینی سال...

"ختوقا" همگام با پیش بینی هایش عمل کرد

به گزارش صبحانه،شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶ را حسابرسی نشده و با سرمایه ۶۵۰ میلیارد ریال منتشر کرد.شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶ را حسابرسی نشده مبلغ ۱۱۸ ریال اعلام کرده است...

عملکرد دو ماهه "غشهداب" منتشر شد

به گزارش صبحانه،شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶ را حسابرسی شده و با سرمایه ۷۵۰ میلیارد ریال منتشر کرد.شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶ را مبلغ ۳۶۵ ریال برآورد و اعلام کرده است طی دوره دو...

نگاهی بر پیش بینی های "کرمان"

به گزارش صبحانه،شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۶ را با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۶ را به صورت حسابرسی شده،...

نگاهی به پیش بینی های "سدور"

به گزارش صبحانه،شرکت سیمان دورود پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶ را با سرمایه ۶۴۱ میلیارد و ۶۹۷ میلیون ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.شرکت سیمان دورود پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶ را مبلغ ۱۳۳ ریال اعلام کرده است و در نیمه نخست این سال مالی با اختصاص...

پوشش ۳۹ درصدی پیش بینی های "فجر"

به گزارش صبحانه،شرکت فولاد امیرکبیر کاشان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶ را با سرمایه ثبت شده ۴۲۹ میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.شرکت فولاد امیرکبیر کاشان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶ را مبلغ ۳۴۷ ریال اعلام کرده است و در نیمه نخست این...

پوشش ۳۲ درصدی پیش بینی های "فرآور"

به گزارش صبحانه،شرکت فرآوری مواد معدنی ایران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶ را با سرمایه ۲۷۳ میلیارد و ۹۹۶ میلیون ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.شرکت فرآوری مواد معدنی ایران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶ را مبلغ ۹۳۴ ریال اعلام کرده است و در نیمه...


عضویت در سامانه خبریاب