آخرین خبرها در مورد 'تـا' تعداد: ۲۲۳ خبر

سیاست برون سپاری در دستگاه های اجرایی طارم تقویت شود

به گزارش ایرنا، فریدون هاشم نژاد روز چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی ترافیک و کمیته حفاری شهرستان طارم با اشاره به ظرفیت های طارم در حوزه گردشگری، توسعه زیرساخت ها را یکی از راهکارهای جذب گردشگر عنوان کرد و افزود: فضاسازی و توسعه مبلمان شـهری در چند دهه گذشته تـا بـه حال نقـش فعالی را در توسعه بـازار...
تغییر ریاست پژوهشگاه فضایی بعد از انحلال و حیات دوباره

تغییر ریاست پژوهشگاه فضایی بعد از انحلال و حیات دوباره

به گزارش ایسنا، پژوهشگاه فضایی ایران بر اساس مجوز شورای عالی گسترش آموزش عالی در سال ۱۳۸۹ به منظور پاسخ‌گویی به بخشی از نیازهای کشور در زمینه علوم و فنون فضایی راه‌اندازی شد. این پژوهشگاه بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۸ شورای عالی اداری، وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. این پژوهشگاه با ساختاری...
یک روش جدید برای درمان اضطراب و افسردگی

یک روش جدید برای درمان اضطراب و افسردگی

سلامت نیوز-*حمیده پناهی:ما هر روز با نگاه کردن به آینه نسبت به وضـعیت ظاهری مان و عیب و نقص های احتمالی موجود در آن آگاه می شویم. این آگـاهی و شناخت به مـا کمک می کند تا در جهت رفـع نقص های مـوجود در وضعیت ظـاهری خود اقدام کنیـم.به گزارش سلامت نیوز نـوروفیدبک دقیقا برای مغز و عملکردهای فـیزیولوژیک مغز...

روزی برای اصناف!

روزنامه مردم نو در یادداشتی اصناف و بازاریان ازگروههای مهمی هستند که معمولا در رویدادهای مهم تاریخی از آنها یاد می شود. حضور این افراد تأثیرگذاری آنها در به وقوع پیوستن بسیاری از اتفاقات وحوادث این سرزمین قابل انکارنیست.اصناف جمع صنف و در اصطلاح نام تشکلی است که بازاریان آن را در انجمن های صنفی به وجود...
جزای استعمال سیگار در اماکن عمومی چیست؟

جزای استعمال سیگار در اماکن عمومی چیست؟

سلامت نیوز:اسـتعمال دخانیـات بـه عنـوان یکـی از مهم‌تریـن عوامـل مـرگ و میـر در جهـان شــناخته شــده و در ســال‌های اخیــر مصــرف آن رواج گســترده‌ای داشــته اســت. بــا افزایــش مصــرف مــواد دخانــی، عــوارض و آثــار زیانبــار آن نیــز فزونــی می‌یابــد و این درحالیست که افــراد کمابیــش بــا شــکل...
جزای استعمال سیگار در اماکن عمومی چیست؟

جزای استعمال سیگار در اماکن عمومی چیست؟

بــه موجــب مــاده ۶ منشــور حقــوق شــهروندی، شــهروندان حــق دارنــد از محیــط مســاعد بـرای رشـد فضایـل اخلاقی، دینـی و تعالـی معنـوی برخـوردار شـوند. دولـت همــه امکانــات خــود را بــرای تامیــن شــرایط لازم بهره‌مندی از ایــن حــق بــه کار می‌گیــرد. مــاده ۹۱ منشــور بــر ایــن نکتــه تاکیــد...
جزای استعمال سیگار در اماکن عمومی چیست؟

جزای استعمال سیگار در اماکن عمومی چیست؟

به گزارش ایسنا،  بــه موجــب مــاده ۶ منشــور حقــوق شــهروندی، شــهروندان حــق دارنــد از محیــط مســاعد بـرای رشـد فضایـل اخلاقی، دینـی و تعالـی معنـوی برخـوردار شـوند. دولـت همــه امکانــات خــود را بــرای تامیــن شــرایط لازم بهره‌مندی از ایــن حــق بــه کار می‌گیــرد. مــاده ۹۱ منشــور بــر ایــن...
شاعران آیینی از علی(ع) گفتند

شاعران آیینی از علی(ع) گفتند

به گزارش خبرگزاری فارس، سومین برنامه از شب شعر سبوی عاشقان پیشکش شاعران آیینی به ساحت مقدس امیرالمومنین علی(ع) شنبه ۱۲ خرداد با اجرای محمد جواد شرافت و شعرخوانی حاج غلامرضا سازگار، قاسم صرافان، احمد علوی، محمود حبیبی کسبی، رضا عبدالهی، مجید لشکری، فاطمه نانی زاد، فاطمه طارمی و مرثیه خوانی حنیف طاهری...
مرگ تلخ نوجوان سنندجی و یک نکته

مرگ تلخ نوجوان سنندجی و یک نکته

در این مطلب آمده است: آبیدر مکانی زیبا و قابــل توجــه بــرای همـه مـردم دارای جاذبـه طبیعـی فـراوان اســت یکی از مکان های آبیــدر کــه همــواره مــورد تــردد و اســتفاده عمــوم شــهروندان ســنندجی اســت پــارک بــه اصطلاح کــودک اســت.مکانــی کــه در تبلیغــات انتخاباتــی نامزدهــای شــورای شــهر بــه...
نخستین مدرسه صنایع دستی افتتاح می‌شود

نخستین مدرسه صنایع دستی افتتاح می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۹، این مدرسه با تفاهمی که بین سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی منعقد شده است روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۵ مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. رویا فتحی، مدیر فرهنگی هنری منطقه ۹ سازمان فرهنگی و هنری شهرداری...
نخستین مدرسه صنایع دستی افتتاح می‌شود

نخستین مدرسه صنایع دستی افتتاح می‌شود

به گزارش ایسنا، به نقل از  روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۹، این مدرسه با تفاهمی که بین سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی منعقد شده است روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۵ مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.رویا فتحی-مدیر فرهنگی هنری منطقه ۹ سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران-...
3 عامل مهمی که باعث غرور و تکبر آدمی می شود

۳ عامل مهمی که باعث غرور و تکبر آدمی می شود

به گزارش افکار نیوز ،حجه الاسلام والمسلمین علیرضا توحیدلو، در برنامه مهربان باشیم رادیو معارف به بررسی علل و عوامل تکبر پرداختند.علل و عوامل تکبرسه عامل مهم به عنوان سرچشمه تکبّر وغرور ذکر شده است:۱- عدم معرفت به ذات اقدس الهی و بندگان او و نیز نفس خویشتنیعنی معلوم می شود انسان متکبّر بزرگی عالم...
راه نجات اقتصاد کرمان

راه نجات اقتصاد کرمان

در مقاله این نشریه آمده است، نگاهی گذرا بـه استان همجوارمان یـزد باید ما را به این فکـر وادارد کـه چگونه توانسته ایـن حجم توسعه همه جانبه، به خصوص در صنعت را در مدتی کوتاه تجربه کند؟!ایـن روزهـا اگـر گذارتان بـه این استان افتاده باشد انبـوه صنایـع اطراف جاده و بزرگـی شهرک های صنعتی در شهرسـتان های مختلف...

معماری نامطلوب، سبب بروز خانه گریزی های دسته جمعی است

این مطلب که در شماره ۳۸۹۵ روزنامه مردم نو به چاپ رسیده، آورده است: خانه، محل قرار و اطمینان خاطر و محلی برای داشتن احساس آرامش و امنیت است. در گذشته به وسیله ایجاد فضاهای بـاز و ســبز و باغ هــا و باغچه ها در فضــای اندرونی خانه هـای ایرانی، این مهـم تامین می شــد، اما شاید در خانه های امروزی احساس...
پاکستان با کمک چین ماهواره به فضا می فرستد

پاکستان با کمک چین ماهواره به فضا می فرستد

به گزارش ایرنا، این روزنامه اردو زبان چاپ اسلام آباد افزود: آکادمی راه اندازی فناوری خودروی چین قرار است تا ماه ژوئن ۲۰۱۸ (خرداد ۹۷) این دو ماهواره را به فضا بفرستد.روزنامه پاکستانی با اشاره به قابلیت این ماهواره ها در بررسی و نظارت بر بادها و امواج دریاها، خاطرنشان کرد: با استفاده از تصاویر مـاهواره...


عضویت در سامانه خبریاب