چهارشنبه 28 آذر 1397

receipt آخرین اخبار

بولونیا 0-0 میلان؛ حتی اتوبوسِ پیپو اینزاگی هم نمی‌تواند سرپوشی برای فاجعه گتوزو در رناتو دل آرا باشد!
chevron_right chevron_left
go to top