آخرین خبرها در مورد 'کشیش هرمز شریعت' تعداد: ۱ خبر

مسابقه بر سر شنیدن صدای خداوند!

به گزارش ادیان نیوز، کشیش هرمز شریعت در تاریخ ۲۵ دی (۱۵ژانویه)پیرامون گفتگوی خداوند مدعی شد:«بیایید صدای خداوند را بشنویم...خداوند با ما صحبت می کند و ما را با اسم صدا می کند. مرا با اسم هرمز صدا می زند .شنیدن صدای خداوند برای مسیحیان طبیعی است»وی در ادامه افزود :« خداوند می خواهد روز و شب با ما صحبت...