آخرین خبرها در مورد 'انوشیروان نعیمی' تعداد: ۲ خبر

 دردسر بزرگ به كارگرداني مهدي گلستانه ساخته مي‌شود

ایلنا: فیلم دردسر بزرگ ساخته مهدی گلستانه مراحل ساخت خود را پشت سر می‌گذارد.این فیلم درباره جوانی است که برای موفقیت در کسب و کار در موقعیت‌های مختلفی قرار می‌گیرد اما مورد سوء‌استفاده واقع شده و به باور جدیدی از کار دست می‌یابد.این فیلم را مهدی گلستانه؛ کارگردانی کرده و عبدالله...

 دردسر بزرگ به كارگرداني مهدي گلستانه ساخته مي‌شود

ایلنا: فیلم دردسر بزرگ ساخته مهدی گلستانه مراحل ساخت خود را پشت سر می‌گذارد.این فیلم درباره جوانی است که برای موفقیت در کسب و کار در موقعیت‌های مختلفی قرار می‌گیرد اما مورد سوء‌استفاده واقع شده و به باور جدیدی از کار دست می‌یابد.این فیلم را مهدی گلستانه؛ کارگردانی کرده و عبدالله...